Er zit altijd enige waanzin in liefde. Maar er zit ook altijd enige rede in waanzin.

Friedrich Nietzsche boeken

Categories Mooie