Er zit meer wijsheid in je lichaam dan in je diepste filosofie.

Friedrich Nietzsche boeken

Categories Inspirerende