Wanneer je in een afgrond staart, staart de afgrond ook in jou.

Friedrich Nietzsche boeken

Categories Filosofische