However close we may be to someone because they’ve been nice to us, it is nothing next to the closeness we’ll achieve if we allow them to show us, without shaming or humiliating, what really isn’t quite so nice about them.

Video What Nice Men Don’t Say To Nice Women

Categories Mooie

Over de auteur

The School of Life is een initiatief van de filosoof Alain de Botton met vestigingen over de hele wereld, bedoeld als een plek om stil te staan bij fundamentele vragen van het leven. Zie ook theschooloflife.com