Confidence isn’t arrogance. It’s based on a constant awareness of how short life is. And how little we ultimately lose from risking everything.

Uit de aflevering How to become a better person door The School of life.

Categories Engelse

Over de auteur

The School of Life is een initiatief van de filosoof Alain de Botton met vestigingen over de hele wereld, bedoeld als een plek om stil te staan bij fundamentele vragen van het leven. Zie ook theschooloflife.com