Verwoest ik mijn vijanden niet wanneer ik ze mijn vrienden maak?

In reactie op kritiek dat Lincoln niet naar Zuiderlingen had verwezen als onverzoenlijke vijanden, maar als medemensen die een fout hadden gemaakt.

Categories Wijze

Over de auteur

Abraham Lincoln, geboren in Hodgenville in de Verenigde Staten (1809), was de Amerikaans president tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) en o.a. bekend om de afschaffing van de slavernij.