Quod licet iovi, non licet bovi

Naar het Nederlands vertaald: Jupiter (iovi) mag dingen doen, die koeien (bovi) niet mogen. M.a.w. voor de elite gelden andere regels dan voor gewone mensen.

Categories Latijnse