Cogito ergo sum.

In het Nederlands, Ik denk dus ik ben. Hiermee bedoelde hij aan te tonen dat het denken over het bestaan op zich al bewijst dat er een ‘ik’ is die het denken doet.

Categories Latijnse

Over de auteur

René Descartes, geboren in Frankrijkj (1596), was een Frans filosoof die een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van het rationalisme binnen de filosofie.