Wanneer je een meisje het hof maakt, lijkt een uur een seconde. Wanneer je op gloeiende kolen zit, lijkt een seconde een uur. Dat is relativiteit.

Einstein boeken

Categories Grappige

Over de auteur

Albert Einstein, geboren in Duitsland (1879), was de natuurkundige die de relativiteitstheorie bedacht. Ook ontving Albert Einstein in 1921 de Nobelprijs voor de Natuurkunde voor zijn ontdekking van de wet van het foto-elektrisch effect. Zijn gedachtengoed is terug te vinden in zijn vele boeken.