Wie van zichzelf een rechter van Waarheid en Kennis maakt, zal schipbreuk lijden op het gelach van de goden.

Categories Filosofische

Over de auteur

Albert Einstein, geboren in Duitsland (1879), was de natuurkundige die de relativiteitstheorie bedacht. Ook ontving Albert Einstein in 1921 de Nobelprijs voor de Natuurkunde voor zijn ontdekking van de wet van het foto-elektrisch effect. Zijn gedachtengoed is terug te vinden in zijn vele boeken.