Hij was een wijs man die God verzon.

Categories Filosofische
Tags