Het probleem is niet corruptie of hebzucht, het probleem is het systeem dat je motiveert om corrupt te zijn.

In een artikel in The Guardian over de Occupy beweging.

Categories Filosofische

Over de auteur

Slavoj Zizek, geboren in Ljubljana (1949), is een Sloveens filosoof en cultureel criticus, bekend om zijn onorthodoxe perspectieven op politiek, cinema, cultuur, geloof en psycho analyse.